لطفا فرم واریز فیش زیر را  در صورت عدم دسترسی به فکس  تکمیل کنید:

قسمت های الزامی حتما باید پر شوند!

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

شماره تلفن شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

کدپستی شما (الزامی)

مبلغ واریزی (الزامی)

شماره فیش واریزی (الزامی)

تاریخ فیش واریزی (الزامی)

شماره حسابی که فیش به آن واریز شده است (الزامی)

نام محصول های درخواستی! برای مثال : کشت قارچ - آلوئه ورا - ورمی کمپوست (الزامی)

آدرس دقیق پستی جهت دریافت محصول (الزامی)

ارسال تصویر فیش واریزی(حداکثر سایز 700 کیلو بایت)

پیام شما

[recaptcha]